Červenec 2014

Volnost bídáků

13. července 2014 v 0:50
Každý je něčím svázán. Kdo je více svobodný: bohatý nebo chudý člověk? Bohatý člověk se snadno stane otrokem svého majetku - neustéle žije ve strachu, že o něj přijde. Počítá, jak by peníze nejlpépe uspořil. Někdy mu majetek zastíní opravdový žiovot. Přijde mi, že chudý člověk má větší příležittost být svobodným. Peníze jakoby byly balvany, které nás táhnou k zemi a brání nám v rozletu. Chudý člověk, který má pouze bídu, zdá se mi svobodný. Nespoutává ho hmotný svět a může se tak zaměřovat na nehmotné hodnoty. Bída je natolik slabá, že si nás nedokáže zotročit. Možná, že v nedostatku se stáváme svobodnými. Někteří lidé našli své štěstí v mamonu. Jiní ve službě nejchudším. "Ve službě druhým se stáváme svobodní." M. Tereza
Kde je Tvá svoboda?